3. YARIŞMA: 25 OCAK 2021 SORU VE CEVAPLARI

1. SORU

İstanbul’da yılın ilk dutu, Haziran başlarında Taksim Taşkışla civarında bulunan dut bahçelerinde yetişirmiş. 15 gün sonra da Hamidiyeköy’de…

Hamidiyeköy ikinci Abdülhamit Han tarafından kurulduğu için bu adla anılırmış. Sultan tahttan indirilince yönetimi ele geçiren İttihatçılar köyün adını da değiştirmişler. Ne demişler?

CEVAP: Mecidiyeköy

2. SORU

İstanbul’da ilk basınçlı su istasyonu 1885 Yılında kuruldu. 1967 yılına kadar aktif hizmet verdi, 1980 yılına kadar çalışır vaziyette bekletildi.

100 yıla yakın İstanbulluya hizmet veren bu tesisin adı nedir?

 CEVAP: Terkos Pompa İstasyonu

3. SORU

İki Yoldaş, İki Haldaş, İki Kardeş, İki Alim, İki Fazıl, İki Has, İki Kitap, İki Derya….

Manevi dünyamıza cevher kıymetinde iki eser: Muhammedîye ve Envar’ül Aşıkin nam iki kitap hediye ederek ebedi aleme göç eden iki mutasavvıf kardeş kimlerdir?

CEVAP: Ahmed Bican ve Mehmet Bican (rah.)

4. SORU

Diyar-ı Rum’un alim sultanı, Anadolu’nun mimarı, Selçuklunun ulu sultanı Alaeddin Keykubat…

Genç, bilgili, ilim ve fikir adamlarına hürmeti ve tasavvuf ehline muhabbeti ile yaşadığı çağa damga vuran bu ilginç hükümdarın hayat hikayesi akıllara durgunluk verecek cinstendir. Misal mi? Acaba delikanlılık ve tahsil çağı hangi şehirde geçmiştir?

CEVAP: İSTANBUL

5. SORU

Aşağıdaki zatlardan hangisi I. Alâeddin Keykubad devrinde Anadolu’ya gelmiş veya Anadolu’da yetişmiş zatlardan değildir?

CEVAP:

A) Ahi Evren Dede

B) Muhyiddin İbn-i Arabî HZ.

C) Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî HZ.

D) Molla Gürâni HZ.

E) Sadreddin Konevi HZ.

6. SORU

Selçuklu Türkiye’sinde şehirler sahip oldukları özelliklere uygun sıfatlarla anılırdı. Bu vasıflar şehrin hüviyetini bir çırpıda anlatıverirdi.

Şehirlerin insanına da havasına da sirayet eden bu isimler hangisinde doğru verilmemiştir ?

CEVAP:

A) Daru’l-Mülk KONYA

B) Daru’l-Eman ALAİYE

C) Daru’l-Feth KAYSERİ

D) Daru’l Cihad AKSARAY

E) Daru’l Ala MALATYA

7. SORU

‘’Merkezle aşina ol, etme muhite rağbet Müstağrak-ı hakikat meyl-i kenarı neyler’’

17. asrın büyük şairi Nabi’nin talipler için hayat düsturu olabilecek, edebiyat şahikası beyitinde anlatılmak istenen nedir?

CEVAP: Muhite, çevreye değil merkeze rağbet et! Hakikat deryasına dalmış insan kenara meyleder mi?

8. SORU

Halife Mansur kadılık teklif etmek için devrin 4 büyük alimi makamına davet eder.  Bunlar İmam Azam Ebu Hanife, Süfyanı Sevri, Şüreyk ve Mis’ar’dı

Üçü türlü bahanelerle bu işten sıyrılır. Peki vazife kime kalır?

CEVAP: Şüreyk

9. SORU

İstanbulun 7 tepesi vardır derler. İlki Sarayburnu’dur. Diğerleri; Çemberlitaş, Beyazıt, Fatih, Yavuz Selim, Edirnekapı ve Kocamustafapaşa’dır.

Üsküdar’ın da 3 tepesi vardır. Hangi tepe Üsküdar’a ait değildir? 

CEVAP: MALTEPE

10. SORU

Osmanlı’nın ikinci babası sayılan Çelebi Mehmet Han 1402’de tarumar olan devleti yeniden ayağa kaldırarak Osmanlı’yı bir felaketten kurtarmıştı.

Merkezi idareyi yeniden sağlamakla kalmamış, pek çok eserde inşa ettirerek adeta devleti yeniden kurmuştu. Bilhassa kendi türbesinin de bulunduğu Yeşil Cami Külliyesi göz kamaştırır. Ve bunda pek bilinmese de Emir Timur’unda payı büyüktür.

Neden?

CEVAP: Emsalsiz çiniler Emir Timur’un Vefatından sonra Bursa’ya gelen Tebrizli usta ve sanatkarlarca yapılmıştır.

11. SORU

Aşağıdakilerden hangisi Mars keşif aracı Curiosity (merak)’in hedefleri arasında değildir?

CEVAP:

A) Mars iklimini ve jeolojisini incelemek

B) Marsta daha önce hayat olup olmadığını incelemek

C) İnsanoğlunun yaradılış gayesini açıklayacak yeni deliller aramak

D) Gezegen yerleşimine ve ileri zamanlarda insansı keşiflerin mümkün olup olmadığını

E) HİÇBİRİ

12. SORU

İbrahim(A.S.) denilince akla Halil İbrahim sofrası gelir. Peki maddi ve manevi nice ikramların yapıldığı bu sofraların kurulduğu belde neresidir?

CEVAP: Katt (Kıtt)

13. SORU

‘’Alimlerin, nefse teşbih ettikleri yılan bu olsa gerek’’ dedirtecek cinsten bir sürüngen türü ABD’nin Virginia eyaletinde ihbar edildi.

Çiftçiler söz konusu zehirli yılanı öldürmenin neredeyse imkânsız olduğunu söylüyorlar.  Parçalanan  hiçbir kısmının ölmediği ve her bir parçasının kısa zamanda tam bir boyuta ulaştığı görüldü..

 Bu yırtıcı aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: Çekiç kafalı yassı kurt

14. SORU

Çocuklarda aşırı utangaçlık istenmeyen bir şeydir. Fakat bu tutum; haya ve edepleri sebebiyle aşırılıktan kaçan çocukların tutumuyla aynı değildir.

Ailelere çocuklarının utangaçlık ile haya veya girişkenlik ile şımarıklık arasındaki dengeyi kurabilmeleri için hangisi tavsiye edilmez?

 CEVAP: Çok korumacı olun ve onu asla yalnız bırakmayın

15. SORU

İnsan ve Hayat dergimizde bu ayki bulmaca şifresi aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: Hindistan’dan batıya

16. SORU

Lunarembassy isimli şirket ayda arazi satışına başladı. Yatırımlık, merkezi, cadde cephe, imarlı, ifrazlı 4 dönüm arsa almak istesek en son ne olur?

CEVAP: Kimseler duymasın; 250 Dolar son

17. SORU

Masalsı coğrafyası, sıra dışı bitki örtüsü, benzersiz hayvan türleri ile namı diğer Ceziret’ül Kumra bugün hangi isimle meşhurdur?

CEVAP: Madagaskar

18. SORU

Online toplantıların tesirinin yüz yüze yapılan toplantılara göre %50 daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Çünkü iletişimin %75’ i beden dilidir.

Artık hayatımızın bir parçası olan online toplantılarda, anlatıcıların işini kolaylaştıran bazı yardımcı retorik teknikleri vardır. Hangisi bunlardan değildir?

CEVAP: Bağırmak suretiyle gevşemeye izin vermemek.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın