4. YARIŞMA: 30 OCAK 2021 SORU VE CEVAPLARI

1. SORU

İstanbul’un tepeleri, yokuşları, sokaklarına verilen isimler hep hayat kokar ve mazi taşır. Pek çok burnu da vardır bu kadim şehrin. Sarayburnu, Kireçburnu…Bir tanesi vardır ki Bizanslılar şeytanburnu demişler. Burada yüzey akıntısı 12 mile ulaşır. Gemiciler burada hep dikkatlidir.

Bebek ve Kuruçeşme arasındaki burunun adı nedir?

CEVAP: Akıntı burnu

2. SORU

Kış mevsimi hakkında yazılan divan şiirlerinin ortak adı hangisidir?

CEVAP: Şitaiyye

3. SORU

İki Yoldaş, İki Haldaş, İki Kardeş, İki Alim, İki Fazıl, İki Has, İki Kitap, İki Derya….

Manevi dünyamıza cevher kıymetinde iki eser: Muhammedîye ve Envar’ül Aşıkin nam iki kitap hediye ederek ebedi aleme göç eden iki mutasavvıf kardeş kimlerdir?

CEVAP: Ahmed Bican ve Mehmet Bican (rah.)

4. SORU

‘’711 yılında Tarık Bin Ziyad’ın İspanya’ya ayak basmasıyla Avrupa’nın batısında ilk İslam fetihleri başladı. İslam sancağı 1492’ye kadar dalgalandı.’’

Bugünkü İspanya ve Portekiz topraklarında 8 yüzyıla yakın hüküm süren ve parıltısı günümüze kadar devam eden bu İslam devleti hangi hanedanın eseridir?

CEVAP: Emevi Hanedanı

5. SORU

Kuruluşundan 4 asır sonra Endülüs Emevi Devleti bağımsız birkaç devlete ayrıldı, siyasi birlik bozuldu. 200 yıl süren bu dönem hangi adla anılır?

CEVAP: Mülukü’t – Tavaif

6. SORU

Türkiye Selçukluların ’da şehzadeler……………..unvanıyla belli başlı şehirlere gönderilir, siyasi ve idari tecrübe kazanırlardı. Bu unvan nedir?

CEVAP: MELİK

7. SORU

Sultan Alaeddin Keykubat, Anadolu Selçukluları’nın en namdar hükümdarıdır. Onu, Anadolu topraklarının ilk büyük padişahlarından  saymak gerekir.

Hangisi saltanatında vuku bulan hadiselerden DEĞİLDİR?

CEVAP: İslam’ın bölgede tutunması için Sumenat şehrine toplam 17 sefer düzenledi

8. SORU

Sultan II. Abdülhamid Han’ın aşçıbaşısı devletin yönetim şekli hakkında bir tasarı hazırlayıp sultana arz etmiş.

Bu durum karşısında Padişah mabeyn katibini çağırır ve taşı gediğine koyar. Peki ne söylemiş olabilir?

CEVAP: Gidin sadrazama söyleyin bana bir hünkarbeğendi yapsın

9. SORU

Fransız banker Albert Khan 1908 yılında başladığı dünya turunda ilk renkli fotoğraf tekniği olan otokrom ile 55 ülkede 72 bin renkli fotoğraf çeker 22 yılda içerisinde Osmanlı ülkesinden de birçok fotoğrafın olduğu dev bir arşiv oluşur.

Bu projenin adı nedir?

CEVAP: Gezegen Arşivleri

10. SORU

Selimye Camii hünkar mahfili çinileri bir süredir kayıptı. 93 harbi diye bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonrası ortadan kaybolduğu anlaşıldı.

Peki çiniler nerede ortaya çıktı?

CEVAP: Moskova Müzesi

11. SORU

NASA yıllardır Güneş’in dış atmosferinin neden yüzeyinden çok daha sıcak olduğu sorusunun cevabını arıyor. Bu sorunun yanıtını bulmak için çalışmalara başladılar bile.

Peki, bu görevin adı nedir?

CEVAP: Güneşe Dokunmak

12. SORU

“Arı, hayvan iken balı bulur da ayrılmaz. İstidatlı insanlar da nurdan, ilimden ayrılmazlar. Şu dünyanın tapusunu verseniz, zerresiyle değişmezler.”

Yukarıdaki cümle online toplantılarda etkili tekniklerden hangisini ifade için örnek verilmiş olabilir?

CEVAP: Teşbih-Benzetm

13. SORU

İnsanlar dijital platformlarda yediklerini, içtiklerini, yolculuklarını ve bütün aktivitelerini paylaşma yarışına girmiş durumdalar.

Bu paylaşımların arka planındaki duygu ihtiyacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

CEVAP: Diğer insanlar tarafından doğrulanma ve kabullenilme ihtiyacına olan özlem

14. SORU

Antik çağlardan beri saygı gördü. Can kavmine korunak oldu, Süleyman A.S’ a yayla. Keşişler için inziva mahalli, dervişler için Ab-ı hayat Yaylası.

En az heybeti kadar ‘’Gönül Açıcı’’ olan bu kadim dağ hangisi olabilir?

 CEVAP: Uludağ

15. SORU

Bir an için insanın kopan bir organının yerine yenisinin çıktığını ve kopan parçanın yeni bir insana dönüştüğünü hayal edin. Bilim kurgu gibi görünen bu hayal kadarı insanda olmasa da tabiatta mevcut.

Barii Teala’nın kudretini gösteren bu olayın bilimsel adı nedir?

CEVAP: Rejenerasyon

16. SORU

Hangi şıkta insandaki rejenerasyonun yüksek olduğu organlar doğru verilmiştir?

CEVAP: Karaciğer – Deri – Mide

17. SORU

Kainat, ibretamiz kanunlarını işletmeye ve tefekkür eden insana mesaj vermeye devam ediyor. Gezegenlerin çekim merkezlerinden uzaklaştıkça seyir hızlarının düştüğü görülmektedir.

Uzayda buna sebep olan faktörler nelerdir?

CEVAP: Hepsi

18. SORU

Her şeye “alternatif” bulan küresel firmalar ve pazarlama grupları, laboratuvarda balık, sığır eti ve tavuk eti üretmek için kolları sıvadı.

Dünyaca ünlü bir restoran yakın zamanda menülerinde yer alacağını duyurdu.

Sizce hangi ülkede olabilir?

CEVAP: SİNGAPUR

19. SORU

Evde mantar yetiştirmek ister misiniz? Öyleyse asgari doğru bileşenleri seçin.

CEVAP: Uygun bir kompost-misel-torf- 15 cm derinliğinde bir kap ve püskürtme şişesi.

20. SORU

Yedikıta Dergisi Ocak sayısındaki bulmacanın anahtar kelimesi hangisidir?

İPUCU: Zor beğenen, bir işi yapmamak için türlü bahaneler uyduran kişi.

CEVAP: Müşkülpesent

1 cevap

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın